Pierwsza licytacja nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali nr 2B Sądu Rejonowego  w Mławie odbędzie się: Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości...

Moratorium

  Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”) Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora...

Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA:  Postanowienia ogólne Stanowisko zostało wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich w ramach...