Łączymy siły dla lepszego jutra!

Informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki Spółdzielcze tj. Bank Spółdzielczy w Raciążu i Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy. Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez organy obu Banków. Połączenie organizacyjne Banków jest zaplanowane na 01.01.2023r. Prawne połączenie nastąpi z chwilą wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Więcej szczegółów na stronie https://bsraciaz.pl/komunikaty/laczymy-sily-dla-lepszego-jutra/ .