Informacje o banku

Walne Zgromadzenie Organizacyjne Kasy Stefczyka – spółdzielni z odpowiedzialnością ograniczona w Bieżuniu odbyło się 25 kwietnia 1948 roku. Uczestniczyło w nim 28 osób. Wybrano 6-osobową radę nadzorczą, której przewodniczył Ignacy Kołodziejski oraz zarząd w składzie: Wacław Aptewicz, Julian Drządzewski i Jan Stanisławski. Statut Kasy został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Płocku 18 listopada 1948 roku.

W czerwcu 1950 roku na walnym Zgromadzeniu zmieniono nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą i rozszerzono teren działania do gminy Bieżun i Stawiszyn. W 1956 roku, po reorganizacji administracji terenowej, zmieniono nazwę na Kasa Spółdzielcza w Bieżuniu, która swoim terenem działania objęła: Bieżuń, Lutocin, Seroki, Chrapoń, Ługi, Sławęcin i Stawiszyn. W maju 1973 roku zebranie przedstawicieli Kasy Spółdzielczej w Bieżuniu wprowadziło zmiany w statucie polegające na zmianie nazwy na Bank Spółdzielczy w Bieżuniu ustalając teren działania na gminy Bieżuń i Lutocin.

Po wejściu w życie ustawy z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, bank w Bieżuniu stał się akcjonariuszem Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie. Obecnie bank działa na terenie powiatów: żuromińskiego, mławskiego, rypińskiego i sierpeckiego.

Od połowy września 2011 roku Bank Spółdzielczy w Bieżuniu jest członkiem zrzeszenia w Spółdzielczej Grupie Bankowej (więcej o zrzeszeniu na stronie www.sgb.pl).

Zarząd Banku

WIOLETTA URSZULA RUDZIŃSKA

Prezes Zarządu

MARCIN SIEDLECKI

Zastępca Prezesa

PAULINA WAGNER

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

JAN DOBROSIELSKI

Przewodniczący Rady

KOWALKOWSKA ANNA

Członek

MONIKA DURZYŃSKA

Członek

ANDRZEJ STANKIEWICZ

Sekretarz

STRZELECKI ANTONI

Członek

PIOTR WITKOWSKI

Członek

JAROSŁAW KOSEK

Zastępca Przewodniczącego RN

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

Członek

Skontaktuj się z nami