Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali nr 2B Sądu Rejonowego  w Mławie odbędzie się: Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Strzeszewo ,powiat żuromiński.

Więcej informacji w załącznikach.

  1. Obwieszczenie nr. 1
  2. Obwieszczenie  nr. 2