Zasady ładu korporacyjnego

Przyjęcie „Zasad ładu korporacyjnego”
Bank Spółdzielczy w Bieżuniu informuje, że od 1 stycznia 2015 r. przyjął  „Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Zasady te zostały wprowadzone Uchwałą Zarządu i Rady Nadzorczej w Bieżuniu jako „Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Bieżuniu”.
W powyższej Polityce zostały umieszczone zasady, którymi bank się kieruje w wykonywaniu swojej działalności w relacjach z klientami i otoczeniem.

„Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisja Nadzoru Finansowego uchwaliła 22 lipca 2014 r.